28.02

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ

     ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Житомир-Авто»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112857     

1.4. Місцезнаходження емітента: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412)516986

1.6. Електронна поштова адреса емітента: schutskiy@zavto.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://zhytomir-avto.ukravto.ua/

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 2.      Текст повідомлення:

На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» станом на 25.02.2013 року, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», відбулися наступні зміни у пакеті  власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

- пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: вул. Червоноармійська, 15/2, м. Київ, 01004) збільшився на 201 000 простих іменних акцій та становить 1 234 066 простих іменних акцій емітента, що складає 94,8552 % від кількості голосуючих акцій емітента.

Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів – 27.02.2013 року.

 3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ЖИТОМИР-АВТО»                                                                                    Деркач О.В.

 

                                                                                                       м.п.                    28 лютого 2013 року