07.04

Відомості про зміну складу посад осіб (обрання Голови РК) 07.04.2014 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112857

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська 1А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 516986

1.6. Електронна поштова адреса емітента: schutskiy@zavto.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://zhytomir-avto.ukravto.ua/

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» (протокол від 03 квітня 2014 року) у зв’язку з переобранням складу Ревізійної комісії на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 03 квітня 2014 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

 

Призначено:
Головою Ревізійної комісії Уласенку Юлію Олександрівну, паспорт серія ВК №617369, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл. 17.07.2009 р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності (останніх п’яти років) займала наступні посади: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ЖИТОМИР-АВТО»                                                                                    Деркач О.В.

 

                                                                                                     м.п.          03 квітня 2014 року