25.04

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів