22.03

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 21.03.2012р.