19.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 14.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112857

3. Місцезнаходження

10004 с. Довжик Богунська, 1а

4. Міжміський код, телефон та факс

(0412) 516-986 (0412) 516-986

5. Електронна поштова адреса

schutskiy.zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zhytomir-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки "ЗАЗ" та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки "ЗАЗ" з ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 16000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 16000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 35,4186%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки "CHEVROLET"та/або додаткові угоди до раніше укладених договорів поставки автомобілів марки "CHEVROLET" з ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" або іншою юридичною особою на загальну суму,  що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,13663%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки "CHERY" та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів мари "CHERY", з ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45171 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 22,13663%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки "КІА" та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки "КІА" з ТОВ "ФАЛЬКОН-АВТО" або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 72 000 000,00 грн. (сімдесят два мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 72000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 72000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 159,38372%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: додаткові угоди до іпотечного договору № PL 14-614/200 від 19.11.2014р., що стосуються внесення змін до договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.) на загальну суму, що не перевищує 88 200 000,00 грн. (вісімдесят вісім мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок.);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 88200 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 88200 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 195,24505%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобовязаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 442,73255%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 221,36627%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1234076;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1234066;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Деркач О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)