20.06

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», відбулися наступні зміни у пакеті власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
- пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: вул. Червоноармійська, 15/2, м. Київ, 01004) збільшився на 211 простих іменних акцій та становить 1 032 871 простих іменних акцій емітента, що складає 93,897 % від кількості голосуючих акцій емітента. 
Дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів – 19.06.2012р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Деркач Олег Валентинович