22.03

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 21.03.2012р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  1.  Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Житомир-Авто"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112857

1.4. Місцезнаходження емітента: 10004, Житомирська обл., Житомирський   р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0412516986

1.6.  Електронна поштова адреса емітента: schutskiy@zavto.com

1.7. Веб-сайт емітента: zhytomir-avto.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                               2. Текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» (протокол від 21 березня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради відбулись зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено:
Члена Наглядової Ради Підмурняка Олексія Васильовича, паспорт серії НА №301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 20.02.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

       
Призначено:
Членом Наглядової Ради Сенюту Ігоря Васильовича, паспорт серії КВ №272478, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 07.10.1999 р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту майнових відносин, начальник відділу майнових прав, юрисконсульт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  1. Підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства

 
Генеральний директор Деркач Олег Валентинович