06.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 03.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03112857

3. Місцезнаходження: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Довжик, вул. Богунська, 1А

4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 516-986, 516-986

5. Електронна поштова адреса: schutskiy@zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: zhitomir-avto.ukravto.ua  

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради  припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Житомир-Авто"  Васадзе Вахтанга Таріеловича (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 20 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від  03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), який не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" Васадзе Ніни Таріелівни (паспорт: серія МЕ номер 735697 виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової Ради припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто"  Бей Наталії Олександрівни (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), який не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради обрано членом Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), який не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, перший віце-президент, директор рекламно-інформаційного департаменту, начальник комп'ютерного центру. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради обрано членом Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" Бей Наталію Олександрівну (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 01.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради обрано членом Наглядової ради ПАТ "Житомир-Авто" Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ Умвс України у Львівській області), який не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу майнових відносин, начальник департаменту майнових відносин. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "Житомир-Авто" Вертійової Антоніни Дмитрівни (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

            На підставі рішення річних загальних зхборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від  03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії припинено повноваження голови Ревізійної комісії ПАТ "Житомир-Авто" Уласенко Юлії Олександрівни (паспорт: серія ВК номер 617369 виданий 17.07.2009 р. Калінінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області), яка не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії обрано членом Ревізійної комісії ПАТ "Житомир-Авто" Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), який не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: співробітник органів прокуратури Львівської, Дніпропетровської областей та Генеральної прокуратури України, начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-Авто". 

            На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії обрано членом Ревізійної комісії ПАТ "Житомир-Авто" Вертійову Антоніну Дмитрівну (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління-головний бухгалтер. 

            Напідставі рішення Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р. № 03/04/2015-1) призначено Головою Наглядової Ради ПАТ "Житомир-Авто" Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) , який не вололодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, перший віце-президент, віце-президент, директор рекламно-інформаційного департаменту, начальник комп'ютерного центру. 

            На підставі рішення Ревізійної комісії ПАТ "Житомир-Авто" (протокол від 03.04.2015 р.) обрано головою Ревізійної комісії ПАТ "Житомир-Авто" Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), який не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: співробітник органів прокуратури Львівської, Дніпропетровської областей, Генеральної прокуратури України, начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-Авто". 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                            Деркач О.В.