18.04

Особлива інформація про ліквідацію Філії Товариства 17.04.2013 року

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112857     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська 1А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 516986

1.6. Електронна поштова адреса емітента: schutskiy@zavto.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://zhytomir-avto.ukravto.ua/

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 17.04.2013 року (Протокол № 17/04/2013-1 від 17 квітня 2013 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ «МАЛИН-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» (місцезнаходження: 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, будинок 42, ідентифікаційний код: 33309456), що здійснювала такі основні види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, роздрібна торгівля автомобілями, а також роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ЖИТОМИР-АВТО»                                                                                    Деркач О.В.

 

                                                                                                       м.п.                    17 квітня 2013 року