26.03

Особлива інформація про ліквідацію Філії Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

     ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112857     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н,   с. Довжик, вул. Богунська 1А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 516986

1.6. Електронна поштова адреса емітента: schutskiy@zavto.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://zhytomir-avto.ukravto.ua/

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО», далі за текстом – Емітент, засідання якої відбулося 25.03.2014 року (Протокол № 25/03/2014-1 від 25 березня 2014 року), виникла особлива інформація щодо ліквідації філії Емітента, а саме:

У зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ОЛЕВСЬК-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР-АВТО» (місцезнаходження: 11000, Житомирська обл., Олевський район, місто Олевськ, вулиця Герцена, будинок 17, ідентифікаційний код: 13582222), що здійснювала такі основні види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, роздрібна торгівля автомобілями, а також роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям.

Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ЖИТОМИР-АВТО»                                                                                    Деркач О.В.

 

                                                                                                       м.п.                 25 березня 2014 року