16.04

Інформація для акціонерів

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЖИТОМИР-АВТО", які відбудуться 17.04.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 11.04.2018р. – 1 301 000 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 11.04.2018р. – 1 234 276 штуки простих іменних акцій