19.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 14.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИР-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112857

3. Місцезнаходження

10004 с. Довжик вул. Богунська, 1А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0412) 516-986 (0412) 516-986

5. Електронна поштова адреса

schutskiy@zavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

zhytomir-avto.ukravto.ua

 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства

Посадова особа Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Нагядової Ради Товариства.

Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Бей Наталію Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (протокол від 14.04.2017р.) у звязку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

Сенюту Ігоря Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Деркач О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)