Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Особлива інформація про ліквідацію Філії Товариства 17.04.2013 року

Протокол річних Загальних Зборів акціонерів 09.04.2013 р.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 09.04.2013 р.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій