Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 22.11.2012р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" 22.11.2012р.

Статут ПАТ "Житомир-Авто" (зареєстровано 22.11.2012р.)

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 22.11.2012р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" 26.07.2012р.

Протокол рішення про закрите(приватне) розміщення акцій ПАТ "Житомир-Авто"

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Житомир-Авто" 26.07.2012р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 26 липня 2012 року

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут ПАТ "Житомир-Авто"

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 21.03.2012р.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 21.03.2012р.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 21.03.2012р.

Положення про Наглядову Раду (редакція діє з 21.03.2012р.)

Аудиторський висновок за 2011 рік

Акт Ревізійної комісії за 2011 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 21 березня 2012 року