Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 14.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 14.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 18.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЖИТОМИР-АВТО", що відбулися 14.04.2017 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 14.04.2017 року