Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - про ліквідацію філії Товариства

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 23.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.12.2016 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Статут Товариства станом на 26.04.2016 року

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Житомир-Авто"

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

Положення про Наглядову раду Товариства

Баланс станом на 31.12.2015 року

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 22.04.2016 року