Юридическая информация

Акт перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб ПАТ "Житомир-АВТО"

Повідомлення про збори акціонерів 23 березня 2011 року

Положення про дирекцію ПАТ "Житомир-АВТО"

Свідоцтво про державну реєстрацію

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Особлива інформація

Статут ПАТ "Житомир-Авто"

Свідоцтво про випуск акцій

Установчий договір

Положення про Наглядову Раду

Положення про Ревізійну Комісію

Протокол річних загальних зборів 23 березня 2011 року

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах